Dokter Waerebeek neemt vakantie van maandag 30 augustus t/m vrijdag 10 september. Hij wordt vervangen door dr Everaert ( St Benedictusstraat Mortsel) en de praktijk van dr Westerlinck  ( Edmond Thiefryllaan te Mortsel).

Afspraken


 • 1 patient per afspraak tenzij tevoren expliciet afgesproken met de dokter.

 • U kunt afspraken maken via de electronische agenda ( hieronder kunt u zich aanmelden) of telefonisch via het praktijknummer 03/449.78.21                           

 • Chirurgische ingrepen kunnen uitsluitend na voorafgaand consult bij de dokter.  

 • Cryotherapie kan na afspraak op de 1e of de 3e donderdag vd maand

 • Sportmedische onderzoeken of onderzoeken voor levensverzekeringen kunnen uitsluitend op afspraak en zijn niet terugbetaald door het RIZIV.

Raadplegingen


 • Breng STEEDS uw identiteitskaart 

 • Zijn vrij toegankelijk tot 15 minuten voor het einde van de raadpleging.

 • Tijdens de vrije raadplegingen werkt Dr Waerebeek aan conventietarieven of aan derdebetalersregeling voor patiënten met een sociaal nummer.                    

 • Sportmedische onderzoeken of onderzoeken voor levensverzekeringen kunnen uitsluitend op afspraak en zijn niet terugbetaald door het RIZIV.

Betaling in de praktijk

Gebeurt cash of via smartphone via uw app van homebanking of via Payconiq by Bankcontact (met QRcode ).

Telefonische bereikbaarheid


Voor KORTE vragen ivm resultaten van onderzoeken e.d.kunt u de dokter     bereiken tussen 16u en 18u.   Indien er uitgebreid uitleg moet gegeven worden of een behandeling dient gestart te worden kan dit uitsluitend tijdens een raadpleging of een afspraak. 


Huisbezoeken


 • Kunnen uitsluitend telefonisch aangevraagd worden

 • bij voorkeur tussen 8u30 en 10u30 .                                                                    

 • Indien u zich nog goed kan verplaatsen, hopen wij op uw begrip te mogen rekenen en verzoeken wij u zoveel mogelijk op de raadpleging of op afspraak te komen. Dit garandeert niet alleen een betere zorg ( uw arts beschikt dan over uw medisch dossier en heeft al het nodige verzorgingsmateriaal bij de hand) maar is ook aanzienlijk goedkoper.

Wachtdienst                                                         


 • In de week 's nachts bereikt u de dokter van wacht op tel 090010512    

 • Vanaf vijdagavond 18u tot maandagochtend 8u kunt u telefoneren naar de huisartsenwachtpost ZORA in het St Jozefziekenhuis te Mortsel  090010512                                                                                        

 • Bij vakantie of onverwachte afwezigheid zal de dokter vervangen worden door één van de collega's van HNM :                                                                             dr.H. Everaert, dr. J. Peeters, dr.T.Putzeys, dr.H.Theys, dr.J.Westerlinck             ( Cfr  de pagina " Nuttige Telefoonnummers"

 • Vakantiedagen : cfr de paragraaf NIEUWS 

Attesten en voorschriften

                                                        

 • Attesten van arbeidsongeschiktheid, medische geschiktheid, voorschriften voor kine of aanvragen voor aanvullende onderzoeken  zoals radiologie .. kunnen enkel tijdens een raadpleging afgeleverd worden.                                                  

 • Het afleveren van medische voorschriften zonder raadpleging is niet toegelaten. Kijk daarom op voorhand goed na welke voorschriften u nodig heeft tot u terug op controle moet komen..

 • Uw huisarts kan enkel attesten maken die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.    
 • Sinds het begin van Coronapandemie is het Helenaplatform de officiële manierr om sommige documenten / attesten digitaal naar patienten te kunnen sturen ; zorg dat uw emailadres en gsmnummer up to date zijn bij de dokter, zodat hij voor u een account kan aanmaken.                                                

Medische Vertegenwoordigers

U mag zich maximaal 2x/jaar aanbieden tijdens een van de raadplegingen :

tevoren moet u zich hebben ingeschreven in de agenda die voor u ter beschikking ligt in de  inkomhal.

Zolang de Coronapandemie duurt zal de dokter geen medische vertegenwoordigers ontvangen