Afspraken


 • Breng STEEDS uw identiteitskaart mee

 • 1 patient per afspraak tenzij tevoren expliciet afgesproken met de dokter.

 • U kunt afspraken maken via de electronische agenda ( hieronder kunt u zich aanmelden) of telefonisch via het praktijknummer 03/449.78.21     

 •  Dr Waerebeek is niet geconventioneerd en werkt aan derdebetaler ; dit betekent dat u op de raadpleging uitsluitend uw eigen aandeel betaalt en dat de rest van de factuur rechtstreeks met de mutualiteit geregeld wordt.                    

 • Chirurgische ingrepen kunnen uitsluitend na voorafgaand consult bij de dokter.  

 • Sportmedische onderzoeken of onderzoeken voor levensverzekeringen kunnen uitsluitend op afspraak en zijn niet terugbetaald door het RIZIV.

Attesten en voorschriften

                                                        

 • Attesten van arbeidsongeschiktheid, medische geschiktheid, voorschriften voor kine of aanvragen voor aanvullende onderzoeken  zoals radiologie .. kunnen enkel tijdens een raadpleging afgeleverd worden.                                                 

 • Uw huisarts kan enkel attesten maken die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.                                            

Betaling in de praktijk


Cash of via smartphone met Payconiq of Homebanking (QRcode ).

Kaarten worden niet aanvaard.

Telefonische bereikbaarheid


Voor KORTE vragen ivm resultaten van onderzoeken e.d.kunt u de dokter     bereiken tussen 16u en 18u.  

Indien er uitgebreid uitleg moet gegeven worden of een behandeling dient gestart te worden kan dit uitsluitend tijdens een afspraak. 


Huisbezoeken


 • Kunnen uitsluitend telefonisch aangevraagd worden tussen 8u30 - 10u30                                                                   

 • Indien u zich nog goed kan verplaatsen, verzoeken wij u zoveel mogelijk op afspraak te komen. Dit garandeert niet alleen een betere zorg ( uw arts beschikt dan over uw medisch dossier en heeft al het nodige verzorgingsmateriaal bij de hand) maar is ook aanzienlijk goedkoper.

Wachtdienst                                                         


 • In de week 's nachts bereikt u de dokter van wacht op tel 0900 10512    

 • Vanaf vijdagavond 18u tot maandagochtend 8u kunt u telefoneren naar de huisartsenwachtpost ZORA in het St Jozefziekenhuis te Mortsel 

 • 0900 10512                                                                                        

 • Bij vakantie of onverwachte afwezigheid zal uithangen aan de voordeur en op het antwoordapparaat ingesproken zijn welke dokter(s) vervangt. 

 • Vakantiedagen : cfr de paragraaf NIEUWS