Covid-19 vaccinatie : voor alle vragen omtrent deze vaccinatie kunt u terecht op de website van de Vlaamse Overheid : 

laatjevaccineren.be/covid-19

U kunt als patient zelf een afspraak maken voor Covidtesting nadat u een code ontvangen heeft van Contacttracing of van Dr Waerebeek via " mijngezondheid.be" of  "testcovid.be" 

De resultaten kunt u bekijken via de website " mijngezondheid.be" of Cozo.be

Asymptomatische patienten die met een covidpositieve patient onbeschermd contact gehad hebben (Hoog Risico Contact ), moeten vanaf 25/1/2021 2x getest worden ( dag 1 en dag 7 ). 

Is het HRC meer dan 72 u geleden, dient alleen getest op dag7. Reden van deze verhoogde testing is de grote besmettelijkheid van de Britse variant van Covid19 waarbij we zo snel als mogelijk infecties moeten detecteren maar ook rekening houden met een incubatieperiode voordat het doorbreekt.


Sneltesten kunnen geen Britse variant detecteren.


Zelftesten mogen alleen gebruikt worden bij patienten die GEEN symptomen hebben en die geen blootstelling hebben gehad aan een Hoog Risico Contact ; hier moet nog altijd een gewonePCRtest gebeuren via de Triagepost.


In het weekend of op feestdagen kunt u tussen 8u-16u terecht op de triagelijn 033769595.

Buiten deze uren wordt u geholpen via de huisartsenwachtpost 090010512

Voor verdere informatie ivm Vaccinatie kan u terecht op de website:

" laatjevaccineren.be/covid-19 "Elke patient met koorts / luchtwegproblemen moet vanaf 13/3/2020 eerst TELEFONISCH CONTACT NEMEN MET DE DOKTER :

deze  patienten zullen zoveel mogelijk telefonisch behandeld worden of verwezen worden voor triage of opname.

Voor de administratie wordt gezorgd. 

Deze maatregel geldt tot nader order.

Tijdens de Coronapandemie werkt de dokter uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden via de electronische agenda of telefonisch.

Gelieve uw handen te ontsmetten( alcogel ) en een mondmasker aan te doen voor dat u de praktijk binnenkomt : U houdt het masker op - ook in de wachtzaal - tot u de praktijk verlaten hebt

Kom alleen of desnoods met 1 begeleider naar uw afspraak, om besmettingsrisico te verkleinen.

Probeer het toilet zo weinig mogelijk te gebruiken.

Electronische agenda :

U kan uitsluitend afspraken maken via de electronische agenda indien u reeds een medisch dossier hebt bij dr Waerebeek.

Voor wijziging van uw afspraak via de electronische agenda moet u uw gebruikersnaam onthouden.

 Betaling in de praktijk kan

1/ cash of

2/ via uw smartphone : via Payconiq by Bankcontact of via uw homebankingapp indien deze ook een QR-code kan scannen. 


Huisartsenwachtpost ZORA tijdens het weekend / feestdagen : 

Tijdens de Coronapandemie kan u uitsluitend terecht na telefonisch contact met de triagelijn ; 

Tussen 8u - 16u  : 03 376 95 95 

Tijdens de andere uren in het weekend; 0900 10 512 

Gaat u op reis ? 


Controleer dan tijdig of u genoeg medicatie reserve hebt en of u reisvaccins dient te krijgen of andere beschermende maatregelen moet nemen ; https://www.itg.be/  

http://www.reisgeneeskunde.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?WPID=31&L=N